Facebook Pixel

Μαγνήτες Νεοδυμίου, σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή χρήση τους!

25/04/2023 by kalogiannis gr


KΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤAΠΟΣΗΣ ΑΠO ΠΑΙΔΙA

Οι μικροί μαγνήτες είναι ακατάλληλοι για χρήση από παιδιά κάτω των 9 ετών λόγω κινδύνου κατάποσης. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν μαγνήτες νεοδυμίου μικρής ελκτικής δύναμης και μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Σε περίπτωση κατάποσης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. 


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
Οι  μαγνήτες είναι συνήθως μεταλλικά υλικά και αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση επαφής τους με πρίζα ή κάποια καλώδιο υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να επιβλέπετε πάντα τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν μαγνήτες. Οι μαγνήτες δεν είναι παιχνίδια! Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με μαγνήτες.


ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Προσοχή!
Η υποδεικνυόμενη συγκολλητική δύναμη ισχύει μόνο υπό ιδανικές συνθήκες. Πολύ βαριά φορτία, σημάδια κόπωσης καθώς και ελάττωμα επιφάνειας μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση ενός μαγνήτη ή ενός μαγνητικού γάντζου από το επιφάνεια που είναι προσαρτημένος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πτώση αντικειμένων και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Επιτρέψτε πάντα ένα υψηλό όριο ασφαλείας. Μη χρησιμοποιείτε μαγνήτες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης.


ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι μεγάλοι μαγνήτες λόγω της ισχυρής ελκτικής τους δύναμης μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Ο μη ασφαλής χειρισμός τους μπορεί να οδηγήσει σε παγίδευση δακτύλων ή δέρματος ανάμεσα τους, με αποτέλεσμα αιματώματος ή ακόμη και οστικού κατάγματος. Μη δοκιμάσετε να στερεώσετε μαγνήτες σε αυτιά, μύτη κ.τ.λ. Κατά τη χρήση μεγάλων μαγνητών να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια.


ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
Πολλοί από τους μαγνήτες περιέχουν νικέλιο, είτε στην επίστρωση τους είτε εσωτερικά. Αποφύγετε την άμεση επαφή του δέρματος με μαγνήτες. Εάν έχετε ήδη αλλεργία στο νικέλιο αποφύγετε κάθε επαφή.


ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία βηματοδοτών και καρδιακών απινιδωτών. Προειδοποιήστε τα άτομα που φέρουν τέτοιες συσκευές να κρατούν επαρκή απόσταση από τους μαγνήτες.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Ή ΘΡΑΥΣΗΣ
Οι μαγνήτες Νεοδυμίου είναι εύθραυστοι. Η σύγκρουση 2 μαγνητών μπορεί να προκαλέσει θραύση με αποτέλεσμα αιχμηρά θραύσματα να εκτοξευθούν ακόμη και αρκετά μέτρα μακριά  και να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια. Για ασφαλή χρήση μεγάλων μαγνητών συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γυαλιά προστασίας και γάντια. Σε κάθε περίπτωση χειριστείτε τους μαγνήτες με απόλυτη προσοχή,  μην τους αφήσετε να συγκρουστούν και κρατήστε απόσταση ασφαλείας με άλλα άτομα. 


ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Οι μαγνήτες νεοδυμίου έχουν μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας από 80 έως 200°C. Να τηρείτε πάντα απόσταση ασφαλείας από φωτιά και υπερβολική ζέστη. Οι περισσότεροι μαγνήτες νεοδυμίου χάνουν μόνιμα μέρος της μαγνητικής τους δύναμης όταν εκτεθούν σε θερμοκρασίες άνω των 80°C. 


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ
Οι μαγνήτες νεοδυμίου στερεώνονται είτε εάν κολληθούν είτε εάν τοποθετηθούν σε κάποιο βαθούλωμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να τρυπήσετε ή να κόψετε τους μαγνήτες, γιατί θα διαλύσουν και η σκόνη που θα δημιουργηθεί  είναι πολύ εύφλεκτη. Οι μαγνήτες μπορούν να επεξεργαστούν με ειδικά εργαλεία επεξεργασίας διαμαντιού και με σύστημα υδρόψυξης. Μην επιχειρήσετε τη μηχανική επεξεργασία των μαγνητών εάν δεν διαθέτετε τον απαραίτητο εξοπλισμό και εμπειρία.  Κατά τη διάτρηση ή το πριόνισμα ενός μαγνήτη με ακατάλληλα εργαλεία, ο μαγνήτης μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια.


ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Οι μαγνήτες νεοδυμίου είναι πιο ισχυροί από τους "συνηθισμένους" μαγνήτες και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε αντικείμενα όπως τηλεοράσεις, laptop, σκληρούς δίσκους, κάρτες ATM, μηχανικά ρολόγια, βοηθήματα ακοής και ηχεία. Κρατήστε μακριά από μαγνήτες, συσκευές και αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από ισχυρό μαγνητικό πεδίο.  

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  
Σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο γνώσης, δεν γνωρίζουμε εάν τα μαγνητικά πεδία των μόνιμων μαγνητών έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ισχύς των μόνιμων μαγνητών είναι πολύ ασθενής ώστε να έχει επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και πάλι αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί εξ ολοκλήρου. Για τη δική σας ασφάλεια, αποφύγετε τη συνεχή έκθεση σας σε μόνιμους μαγνήτες και αποθηκεύστε μεγάλους μαγνήτες τουλάχιστον 1  μέτρο μακριά από το σώμα σας.